Dostawa części hydraulicznych dla pomp FLYGT-2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Dostawę części hydraulicznych (wirnik, dyfuzor) w wykonaniu utwardzonym (hard iron) dla pomp Flygt.”

Zaproszenie do pobrania na stronie Poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 17.05.2019 r. do godz. 10:00.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1-Wzór oferty.pdf

Załącznik 1-Wzór oferty.doc

Załącznik 2-Umowa.pdf