Dostawa armatury wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawę armatury wodociągowej”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 26.03.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 26.03.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 wzór oferty wraz z oświadczeniami.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty do edycji.doc

Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 wzór referencji.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji do edycji.doc