Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 9.03.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 9.03.2022 r. godz. 1100.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SWZ.pdf

sprostowanie.pdf

załącznik nr. 1 wzór oferty.pdf

załącznik nr. 2 wzór umowy.pdf

załącznik nr. 3 wzór referencji.pdf