Dostawa armatury wodociągowej

 

Data i godzina opublikowania: 18-05-2023 09:23

Data i godzina ostatniej edycji:  02-06-2023 10:19

Termin składania ofert do 26-05-2023 09:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 26-05-2023

Rozstrzygnięcie z dnia 02-06-2023

Data przeniesienia do archiwum: 05-06-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. (71 398-80-36), e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

Dostawę armatury wodociągowej

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 26.05.2023 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 26.05.2023 r. godz. 1100.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 02-06-2023).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 30-05-2023).pdf

SWZ (opublikowano 18-05-2023).pdf

załącznik nr. 1 wzór oferty (opublikowano 18-05-2023).pdf

załącznik nr. 2 wzór umowy (opublikowano 18-05-2023).pdf

załącznik nr. 3 wzór referencji (opublikowano 18-05-2023).pdf