Dostawa armatury wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: Dostawę armatury wodociągowej

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 4.11.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 4.11.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr1 wzór oferty wraz z oświadczeniami.pdf

Załącznik nr2 wzór umowy.pdf

Załącznik nr3 wzór referencji.pdf