Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Dostawę armatury wodociągowej

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 30.06.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Wprowadzone zmiany w SWZ z dnia 23-06-2021.pdf

SWZ.pdf

załącznik nr 1 wzór oferty wraz z oświadczeniami.pdf

załącznik nr 2 wzór umowy.pdf

załącznik nr 3 wzór referencji.pdf