Dostawa 3 szt. Kontenerów magazynowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza

do składania ofert na dostawę 3 szt. kontenerów magazynowych według zamieszczonej poniżej specyfikacji.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa kontenera magazynowego, spełniającego poniższe wymagania – 1 sztuka.

1.1. Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

1.Maksymalne wymiary zewnętrzne kontenera: dł. 6100 mm x szer. 2300 mm x wys. 2300 mm.
2. Wymiary otworu drzwiowego (po otwarciu drzwi): nie mniej niż 1900 x 1900 mm.
3. Powierzchnia użytkowa kontenera: nie mniej niż 13 m².
4. Waga kontenera: nie więcej niż 800 kg.
5. Profile nośne oraz rama kontenera wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, grubości
nie mniej niż 2 mm.
6. Ściany, dach, podłoga, drzwi kontenera wykonane z blachy trapezowej cynkowanej ogniowo, grubości nie mniej niż 0,75 mm.
7. Podłoga wzmocniona deskami grubości nie mniej niż 30 mm, nie więcej niż 40 mm.
8. Drzwi wejściowe kontenera dwuskrzydłowe, z klamką, ryglem i zamkiem oraz trzema kluczami w komplecie.
9. Kontener niemalowany, w kolorze blachy ocynkowanej.
10. Kontener składany, z możliwością demontażu i ponownego montażu (np. na czas transportu).
11. Możliwość przenoszenia kontenera dźwigiem lub wózkiem widłowym.
12. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kontenera przy transporcie dźwigiem – do 1500 kg, przy transporcie wózkiem widłowym – do 3000 kg.
13. Kontener musi być przystosowany do wyposażenia w regały systemowe.

    1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa kontenerów magazynowych, spełniających poniższe wymagania – 2 sztuki.

2.1. Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

1. Maksymalne wymiary zewnętrzne kontenera: dł. 4100 mm x szer. 2300 mm x wys. 2300 mm.
2. Wymiary otworu drzwiowego (po otwarciu drzwi): nie mniej niż 1900 x 1900 mm.
3. Powierzchnia użytkowa kontenera: nie mniej niż 8,5 m².
4. Waga kontenera: nie więcej niż 600 kg.
5. Profile nośne oraz rama kontenera wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, grubości
nie mniej niż 2 mm.
6. Ściany, dach, podłoga, drzwi kontenera wykonane z blachy trapezowej cynkowanej ogniowo, grubości nie mniej niż 0,75 mm.
7. Podłoga wzmocniona deskami grubości nie mniej niż 30 mm, nie więcej niż 40 mm.
8. Drzwi wejściowe kontenera dwuskrzydłowe, z klamką, ryglem i zamkiem oraz trzema kluczami w komplecie.
9. Kontener niemalowany, w kolorze blachy ocynkowanej.
10. Kontener składany, z możliwością demontażu i ponownego montażu (np. na czas transportu).
11. Możliwość przenoszenia kontenera dźwigiem lub wózkiem widłowym.
12. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kontenera przy transporcie dźwigiem – do 1500 kg, przy transporcie wózkiem widłowym – do 3000 kg.
13. Kontener musi być przystosowany do wyposażenia w regały systemowe.

Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z s. w Kiełczowie
w formie elektronicznej na adres e-mail:„biuro@zuk-kielczow.pl” w temacie wiadomości wpisując „Oferta na dostawę 3 szt. kontenerów magazynowych” w terminie do dnia 02.04.2020 r. Warunki, które musi spełniać oferta:

  1. Ważność oferty – nie mniej niż 30 dni.
  2. Podane ceny netto dla każdego kontenera oraz cena łączna przedmiotu zamówienia.
  3. Kontenery muszą posiadać certyfikat jakości oraz dokumentację techniczną.
    4. Podane ceny muszą uwzględniać koszty transportu wraz z rozładunkiem i pomocą przy montażu kontenera 6m na oczyszczalni ścieków w Mirkowie, ul. Bławatna 1A, 55-095 Mirków oraz transportu wraz z rozładunkiem i pomocą przy montażu kontenerów 4m na bazie ZUK Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
  4. Termin realizacji – nie później niż do 05.06.2019 r.
  5. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z s. w Kiełczowie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub przeprowadzenia negocjacji.

7.Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Urbaniak, tel. 530-263-169.

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Dostawa 3 szt. Kontenerów magazynowych.pdf