Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu o regulowanej wysokości

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza

zainteresowane podmioty do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na:

„Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu o regulowanej wysokości wraz z akcesoriami, przeznaczonego do prac remontowych i konserwacyjnych na studniach głębinowych”.

Informacja dotycząca postępowania wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.10.2019r. godz. 800.

Termin otwarcia ofert: 07.10.2019r. godz. 815.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf