Dla zachowania Państwa zdrowia i naszych pracowników obsługujących PSZOK przypominamy

Szanowni Państwo,

Dla zachowania Państwa zdrowia i naszych pracowników obsługujących PSZOK przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020:

“§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;”

Pamiętajmy –  zdrowie jest najważniejsze!  Apelujemy aby inne sprawy zostawić na później.