Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 r

Wniosek dotyczący nowej taryfy został zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą
we Wrocławiu decyzją z dnia 28.03.2022 r., nr Decyzji WR.RZT.70.240.2021

Pobierz załączniki: Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf