Czyszczenie zbiorników wód popłuczyn zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w zlokalizowanej w miejscowości Siedlec Trzebnicki, Łosice, Długołęka, Śliwice, gmina Długołęka

Data i godzina opublikowania: 13-06-2023 07:40

Data i godzina ostatniej edycji:  12-07-2023 09:35

Termin składania ofert do 30-06-2023 09:00

Rozstrzygnięcie z dnia 12-07-2023

Data przeniesienia do archiwum: 13-07-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Czyszczenie zbiorników wód popłuczyn zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w zlokalizowanej w miejscowości Siedlec Trzebnicki, Łosice, Długołęka, Śliwice, gmina Długołęka”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: do 30.09.2023 r.

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: cena netto 100%

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 30.06.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2023 r. godz. 9:10            

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 12-07-2023).pdf

SWZ (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 1 – wzór oferty (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 2 – wzór umowy (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3a – zbiornik popłuczyn SUW Siedlec (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3b – mapa poglądowa SUW Siedlec (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3c – zbiornik popłuczyn SUW Łosice (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3d – mapa poglądowa SUW Łosice (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3e – zbiornik popłuczyn SUW Długołęka (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3f – mapa poglądowa SUW Długołęka (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3g – zbiornik popłuczyn SUW Śliwice (opublikowano 13-06-2023).pdf

Załącznik 3h – mapa poglądowa SUW Śliwice (opublikowano 13-06-2023).pdf