Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej, wraz z utylizacją powstałych odpadów, zlokalizowanej na terenie gm. Długołęka.”

Termin składania ofert: 28.02.2019 godz. 10:00

Otwarcie ofert: 28.02.2019 godz. 10:30

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia
Protokół z otwarcia ofert.pdf
SIWZ.pdf
Zał. 1-Formularz ofertowy.pdf
Zał. 1-Formularz Ofertowy.doc
Zał. 2-Umowa.pdf