Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie gm. Długołęka, wraz z utylizacja powstałych odpadów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie gm. Długołęka, wraz z utylizacja powstałych odpadów”.

Dokumentacja postępowania do pobrania na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 18.03.2022 r. do godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1-formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf