Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie gm. Długołęka, wraz z utylizacją powstałych odpadów

Data i godzina opublikowania: 10-02-2023 10:13

Data i godzina ostatniej edycji:  10-02-2023 10:13

Termin składania ofert do 28-02-2023 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 13-03-2023

Data przeniesienia do archiwum: 15-03-2023

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie gm. Długołęka, wraz z utylizacją powstałych odpadów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 28.02.2023 r. do godz. 10.00.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania (opublikowano 14-03-2023).pdf

SWZ czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej (opublikowano 10-02-2023).pdf

formularz oferty czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej (opublikowano 10-02-2023.pdf

wzór umowy czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej (opublikowano 10-02-2023).pdf