Cennik usług świadczonych przez Spółkę

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Lp.Rodzaj usługiJednostka miaryCena jedn. netto [PLN]
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UZGODNIENIAMI PROJEKTÓW
1.1Uzgodnienie tras uzbrojeń obcychza 1szt. projektu300,00
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.1Wyłączenie wody w sieci wodociągowejpierwsza godzina300,00
(na czas usuwania awarii, na czas wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej)każda następna rozpoczęta godzina100,00
2.2Zamknięcie lub otwarcie opasko-nawiertki/zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie Klientausługa150,00
2.3Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza wodociągowego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należnościusługa1000,00
2.4Plombowanie 1 szt. wodomierza na życzenie klienta przy średnicy wodomierza:usługa 
– Ø 15 – Ø 3250,00
– Ø 40- Ø 8080,00
– Ø 100- Ø 150100,00
2.5Wyłączenie wody w przyłączu wodociągowym na życzenie klienta
(w przypadku niesprawnej opasko-nawiertki/zasuwy lub ich braku)
usługawg kalkulacji indywidualnej
2.6Prace na przyłączu wodociągowymusługawg kalkulacji indywidualnej
2.7Prace na sieci wodociągowejusługawg kalkulacji indywidualnej
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI KANALIZACYJNEJ
3.1Unieruchomienie 1szt. przepompowni ścieków na życzenie Klienta z koniecznością zastępczego odbioru ścieków.pierwsza godzina400,00
każda następna rozpoczęta godzina480,00
ROBOTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
4.1

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku

Kalkulacja stawki może obejmować opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, odtworzenia nawierzchni, uzgodnień, wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz opłaty za odbiory techniczne i inne

za 1szt. przyłączawg kalkulacji indywidualnej
ROBOTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ
5.1

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku

Kalkulacja stawki może obejmować opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, odtworzenia nawierzchni, uzgodnień, wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz opłaty za odbiory techniczne i inne

za 1szt. przyłączawg kalkulacji indywidualnej
5.2Montaż/wymiana włazu studni1szt.wg kalkulacji indywidualnej
5.3Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do przyłącza kanalizacyjnegousługawg kalkulacji indywidualnej
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
6.1Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – stawka podstawowarozpoczęta godzina300,00
każda następna rozpoczęta godzinawg kalkulacji indywidualnej
Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – współczynniki różnicujące:jak wyżej 
– praca w godz. 15.00 – 20.00wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracywzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu 
Dojazd sprzętu na miejsce awariikm2,00
6.2Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – stawka podstawowarozpoczęta godzina400,00
każda następna rozpoczęta godzinawg kalkulacji indywidualnej
Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – współczynniki różnicujące:jak wyżej 
– praca w godz. 15.00 – 20.00wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracywzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu 
Dojazd sprzętu na miejsce awariikm2,00
6.3Wymiana zaworu przy wodomierzu o średnicy:1 szt. 
– do Ø25 włącznie50,00
– powyżej Ø25wg kalkulacji indywidualnej
6.4Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy o średnicy:1 szt.
– do Ø25 włącznie250,00
– powyżej Ø25wg kalkulacji indywidualnej
6.5Wymiana wodomierza z modułem radiowym uszkodzonego z winy odbiorcy o średnicy:1 szt. 
-Ø15476,70
-Ø20476,70
-Ø251050,00
-Ø321144,50
-Ø401407,00
-Ø502667,00
-Ø653402,00
-Ø804105,50
6.6Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza1 szt.150,00
6.7Wymiana hydrantu przeciwpożarowego1 szt.wg kalkulacji indywidualnej
6.8Uzupełnienie braków przy odbiorach technicznych przyłączy i sieci wodociągowych:  
– sprawdzenie ciśnienia na przyłączu lub sieci wodociągowej1 pkt.100,00
– montaż i oznakowanie tabliczki1 szt.50,00
– obudowanie skrzynek zasuw1 szt.200,00
– odnalezienie zasuw i wyniesienie ich na powierzchnię1 szt.300,00
6.9Odpompowanie wody ze studni wodomierzowejusługa200,00
6.10Wynajęcie sprzętu do robót budowlanych  
– wynajęcie koparki WACKER-NEUSON wraz z operatorem1 godz.100,00
– wynajęcie koparki JCB wraz z operatorem1 godz.110,00
Dojazd sprzętukm2,00
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM
7.1Inspekcja zbiornika zamkniętegorozpoczęta godzina480,00

każde następne rozpoczęte 15min.

120,00
7.2Inspekcja TV kanału o długości:  
– poniżej 100musługa400,00
– od 100,01m do 500m1mb kanału8,00
– od 500,01m do 1000m1mb kanału6,00
– powyżej 1000m1mb kanałuwg kalkulacji indywidualnej
Uwaga: Cena dla kanału oczyszczonego 
7.3Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym dla kanału o długości powyżej 15mb przy średnicy kanału:1mb kanału 
– poniżej Ø16018,00
– od Ø160 do Ø20020,00
– dla Ø200 i Ø25025,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym -przy długości kanału nie przekraczającej 15mb.rozpoczęta godzina300,00
 każde następne rozpoczęte 15min.50,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym – współczynniki różnicujące:  
– praca w godz. 15.00 – 20.00jak wyżejwzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracywzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu  
Dojazd sprzętukm2,00
7.4Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania1 szt. spięcia200,00
7.5Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania – praca urządzenia do zamgławiania kanału1 godz.400,00
7.6Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania wraz z inspekcją TV spięcia instalacji wewnętrznej1szt. spięcia400,00
OPŁATY Z TYTUŁU NIELEGALNEGO WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ, NIELEGALNEGO POBORU WODY/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY INNE
8.1Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Uwaga:W przypadku ujawnienia wpięcia do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej opłata ulega podwojeniu.
 2000,00
8.2

Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków

Ilość wody nielegalnie pobranej oblicza się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002 r., poz. 70). W przypadku braku udokumentowanego okresu nielegalnego poboru należności naliczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 wg obowiązującej na dzień ujawnienia nielegalnego poboru taryfy
8.3Opłata za ujawnienie uszkodzonej lub zerwanej plomby na wodomierzu przez odbiorcę usług oraz za ponowne plombowanie wodomierzausługa500,00
8.4Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należnościusługa1500,00

Poniżej w załączniku do pobrania Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Cennik usług.pdf