Wnioski o wydanie warunków

Wnioski o wydanie warunków

Przykład obliczeniowy dotyczący zużycia i przypływu wody Pobierz załączniki: Przykład obliczeniowy.pdf Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.: Pobierz załączniki: 1A Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub i…

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.: Pobierz załączniki: 2A Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub i kanalizacji sanitarnej.pdf 2B Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub i…

Zezwolenie na wpięcie sieci

Zezwolenie na wpięcie sieci

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.: Pobierz załączniki: 3A Wniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie wybudowanej sieci do sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf 3B Wniosek o wydanie zezwolenia na…

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.: Pobierz załączniki: 4A Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – przyłącza.pdf 4B Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – sieci.pdf OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA…