Budowę sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kiełczów

Data i godzina opublikowania: 20-06-2022 9:57

Data i godzina ostatniej edycji:  27-06-2022 9:57

Termin składania ofert do 01-07-2022 9:00

Termin otwarcia ofert: 01-07-2022 10:00

Data protokołu z otwarcia ofert: 01.07.2022

Data rozstrzygnięcia: 18.07.2022

Data przeniesienia do archiwum: 19-07-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Budowę sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kiełczów

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 01.07.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 01.07.2022 r godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 18-07-2022).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 01-07-2022).pdf

Pytania i odpowiedzi 27.06.2022 r (opublikowano 27-06-2022).pdf

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty (opublikowano 27-06-2022).docx

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 27-06-2022).docx

Zapytanie ofertowe (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 5 – projekt techniczny (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 7 – Projekt organizacji ruchu zastępczego (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 7.1 – Zatwierdzenie projektu ORZ (opublikowano 20-06-2022).pdf

Załącznik nr 8 – Opinia geotechniczna podłoża gruntowego (opublikowano 20-06-2022).pdf