Budowę sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 448/4, 200/16, ul. Nowa, obręb Długołęka

Data i godzina opublikowania: 14-12-2022 12:28

Data i godzina ostatniej edycji:  14-12-2022 12:28

Termin składania ofert do 20-12-2022 09:30

Rozstrzygnięcie z dnia: 04-01-2023

Data przeniesienia do archiwum: 05-01-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Budowę sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 448/4, 200/16, ul. Nowa, obręb Długołęka.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 20.12.2022 r. godz. 930.

Termin otwarcia ofert: 20.12.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 04-01-2023).pdf

Zapytanie ofertowe (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (opublikowano 14-12-2022).docx

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 14-12-2022).doc

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 4 – projekt budowlany budowy sieci wodociągowej (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 5 projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 7 – projekt organizacji ruchu zastępczego (opublikowano 14-12-2022).pdf

Załącznik nr 7.1 – projekt odtworzenia nawierzchni (opublikowano 14-12-2022).pdf