Budowa sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 397/9, 400/10, 400/1 ul. Dębowa, obręb Długołęka

Data i godzina opublikowania: 18-05-2023 10:08

Data i godzina ostatniej edycji:  18-05-2023 10:08

Termin składania ofert do 24-05-2023 09:30

Rozstrzygnięcie z dnia 29-05-2023

Data przeniesienia do archiwum: 31-05-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Budowę sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 397/9, 400/10, 400/1 ul. Dębowa, obręb Długołęka.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 24.05.2023 r. godz. 930.

Termin otwarcia ofert: 24.05.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 30-05-2023).pdf

Zapytanie ofertowe (opublikowano 18-05-2023).pdf

Załącznik nr 1 – wzór formularza (opublikowano 18-05-2023).pdf

Załącznik nr 1 – wzór formularza (opublikowano 18-05-2023).docx

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 18-05-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 18-05-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 18-05-2023).doc

Załącznik nr 4 – projekt rozbudowy sieci wodociągowej (opublikowano 18-05-2023).zip

Załącznik nr 4.1 – uzgodnienia do projektu rozbudowy sieci wodociągowej (opublikowano 18-05-2023).zip

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (opublikowano 18-05-2023).zip

Załącznik nr 6 – projekt organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni (opublikowano 18-05-2023).zip