Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w160 PEHD obręb Januszkowice – Jaksonowice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Budowę tranzytowej sieci wodociągowej w160 PEHD obręb Januszkowice – Jaksonowice na odcinku od węzła W01 do węzła W11.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 23.09.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 23.09.2020 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 05.10.2020 r.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ.pdf

zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

zał. nr 4 – mapa poglądowa.pdf

zał. nr 5 PZT Januszkowice-Jaksonowice RYS 1A.pdf

zał. nr 5.1 PZT Januszkowice-Jaksonowice RYS 1B.pdf

zał. nr 5.2 PROFIL Januszkowice-Jaksonowice.pdf

zał. nr 5.3 PROFIL Januszkowice-Jaksonowice pod S8.pdf

zał. nr 5.4 PZT Januszkowice-Jaksonowice – S8.pdf