Budowa sieci wodociągowej Ramiszów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na budowę odcinka sieci wodociągowej ø 160 PEHD po dz. 895/60, obręb Ramiszów, dz. nr 1 obręb Pawłowice – zadanie nr 1 oraz budowę odcinka sieci wodociągowej ø 160 PEHD po dz. 167, 917/3, 895/34, 895/25, 895/32, 895/50, 895/60, obręb Ramiszów –  zadanie nr 2.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 19.04.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 19.04.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 05.05.2021 r.pdf

Pytanie i odpowiedź z dnia 13.04.2021 r.pdf

SWZ 07.04.2021 r.pdf

Zał. nr 1 – wzór oferty.pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

Zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

Zał. nr 4 – Dok. pro. sieci wod. PE 160 dz. nr 1 AM-5, obręb Pawłowice, gm. Wrocław.pdf

Zał. nr 4.1 – Zgłoszenie_gmina_Wrocław.pdf

Zał. nr 5 – Dok. proj. sieci wod. PE 160 dz. nr 895_60, obręb Ramiszów, gm. Długołęka.pdf

Zał. nr 5.1 – Zgłoszenie_gmina_Długołęka.pdf

Zał. nr 6 – Dok. proj. sieci wod. ø 160 PEHD_PEHD RC dz. nr 167, 917_3, 895_34, 895_25, 895_32, 895_50, 895_60, obręb Ramiszów, gm. Długołęka.pdf

Zał. nr 6.1 – Zgłoszenie_Ramiszów.pdf