Budowa sieci wodociągowej PVC 160 po dz. 498/2, 497 obręb Kiełczów (ul. Srebrna/Platynowa)

Data i godzina opublikowania: 28-10-2022 11:52

Data i godzina ostatniej edycji:  28-10-2022 12:01

Termin składania ofert do 10-11-2022 10:00

Data protokołu z otwarcia ofert: 10.11.2022

Data rozstrzygnięcia: 23.11.2022

Data przeniesienia do archiwum: 24-11-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Budowę sieci wodociągowej PVC ϕ 160 po dz. 498/2, 497 obręb Kiełczów.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 10.11.2022 r. godz. 930.

Termin otwarcia ofert: 10.11.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 23-11-2022).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 10-11-2022).pdf

SWZ (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 28-10-2022).docx

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 28-10-2022).doc

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 4 – projekt zagospodarowania terenu (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 5 – projekt techniczny (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 7 – projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 7 – projekt zastępczej organizacji ruchu (opublikowano 28-10-2022).pdf

Załącznik nr 8 – opinia geotechniczna (opublikowano 28-10-2022).pdf