Budowa sieci wodociągowej ø125 PEHD na dz. 223/36, 198, obręb Śliwice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  budowę sieci wodociągowej ø125 PEHD na dz. 223/36, 198, obręb Śliwice.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 01.06.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 01.06.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 25.06.2021 r.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

zał. nr 1 – wzór oferty.pdf

zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

zał. nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu.pdf