Budowa sieci wodociągowej ø 160 PEHD po dz. 370, 259 obręb Brzezia Łąka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Budowa sieci wodociągowej ø 160 PEHD po dz. 370, 259 obręb Brzezia Łąka.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 28.01.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 28.01.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 15.02.2022 r.pdf

Protokół z otwarcia ofert 28.01.2022 r.pdf

Pytania i odpowiedzi 26.01.2022.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.pdf

Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu sieć wodociagowa.pdf

Załącznik nr 5 – Projekt wykonawczy sieci wodociagowej.pdf

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

Załącznik nr 7 – Projekt organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni.pdf

Załącznik nr 8 – Projekt odwodnienia.pdf