Budowa sieci wodociągowej ø 160 PEHD po dz. 336, 385/8, 385/7, 358, 33, 35/1, 334, 330 obręb Bielawa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Budowę sieci wodociągowej ø 160 PEHD po dz. 336, 385/8, 385/7, 358, 33, 35/1, 334, 330 obręb Bielawa.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 15.02.2022 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 15.02.2022 r godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 07.03.2022.pdf

Protokół z otwarcia ofert 15.02.2022 r.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty.docx

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.doc

Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 5 – Projekt wykonawczy sieci wodociągowej.pdf

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf