Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PEHD po dz. 153/5, 153/1, 212, obręb Szczodre

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71 398 80 36/39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na “Budowę sieci wodociągowej Ø 110 PEHD po dz. 153/5, 153/1, 212, obręb Szczodre”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie:

www.zuk-kielczow.pl lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 23.11.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 23.11.2021 r. godz. 1000.

 

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2021 r..pdf

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.pdf

Załącznik nr 4 – projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf