Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na budowę sieci wodociągowej PVC/PEHD 225 mm o długości  2850 m w miejscowości Siedlec – Bukowina, gmina Długołęka (zadanie 1 – etap A oraz etap B).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 800.
Termin otwarcia ofert: 30.01.2018 r. godz. 830.
Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.
Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-zmiana.pdf
mapa poglądowa Siedlec – Bukowina.pdf
otwarcie ofert Siedlec – Bukowina.pdf
Pismo o modyfikacji formularza oferty.pdf
Pismo o zmianach w umowie.pdf
Pytania i odpowiedzi-24-01-2018.pdf
Pytania i odpowiedzi1-6.pdf
SIWZ Siedlec – Bukowina.pdf
Unieważnienie Siedlec – Bukowina 16.02.2018.pdf
Wykaz uzgodnień – ZAD 1 i ZAD2.pdf
Wzór umowy poprawiony.pdf
Zal. 1 – formularz oferty.pdf
Zal. 2 – wzór umowy.pdf
Zal. 3 – wzór referencji.pdf
ZMIANA TRASY.zip