Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłoczonego oraz odcinka sieci grawitacyjnej na dz. Nr 245, 245/1. 360/33 obręb Domaszczyn 93/135, 93/136, 93/137, 194 obręb Pruszowice, gmina Długołęka.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 0800

Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. godz. 0830

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
1. PROJEKT BUDOWLANY.pdf
2. STWOIRB.pdf
3. INFORMACJA BIOZ.pdf
4. PRZEDMIAR ROBT.pdf
Ogłoszenie.pdf
PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI.pdf
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTPCZEGO.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2-Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3-Wzór zestawienia referencji.pdf