Budowa odcinka sieci wodociągowej ø 160 PEHD/PEHD RC po dz. 375/1, 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7, obręb Łozina

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na budowę odcinka sieci wodociągowej ø 160 PEHD/PEHD RC po dz. 375/1, 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7, obręb Łozina.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 31.05.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 31.05.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 07.06.2021 r..pdf

SWZ.pdf

zał. nr 1 – wzór oferty.pdf

zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

Zgłoszenie – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu:

zał. nr 4 Zaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf

zał. nr 4.1 Opis techniczny Łozina DUW.pdf

zał. nr 4.2 PZT Łozina SW_Arkusz1.pdf

zał. nr 4.3 profil sieci wodociagowej_Arkusz3.pdf

zał. nr 4.4 Węzły PEHD_rew3_A4.pdf

zał. nr 4.5 ZUK uzgodnienie Łozina SW.pdf

zał. nr 4.6 GDDKiA Decyzja lokalizacja SW Łozina.pdf

zał. nr 4.7 GDDKiA decyzja Łozina ZUK PZT.pdf

zał. nr 4.8 GDDiKD uzgodnienie projektu pismo.pdf

zał. nr 4.9 GDDKiA uzgodnienie PZT Łozina.pdf

zał. nr 4.10 ZUDP ZUK SW Łozina.pdf

zał. nr 4.11 ZUDP uzgodnienie Łozina ZUK PZT1.pdf

zał. nr 4.12 ZUDP uzgodnienie Łozina ZUK PZT2.pdf

zał. nr 4.13 Konserwator Łozina SW.pdf

Zgłoszenie – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu:

zał. nr 5 Zaświadczenie zgłoszenie budowy Sw Łozina.pdf

zał. nr 5.1 strona tytułowa.pdf

zał. nr 5.2 opis techniczny_.pdf

zał. nr 5.2A. BIOZ.pdf

zał. nr 5.2B. obszar oddziaływania.pdf

zał. nr 5.3 PZT Łozina SW_PZT 1.pdf

zał. nr 5.4 PZT Łozina SW_PZT 2.pdf

zał. nr 5.5 profil sieci wodociagowej_Arkusz3.pdf

zał. nr 5.6 WęzłyPEHD_rew3_A3.pdf

zał. nr 5.7 ZUK uzgodnienie Łozina SW.pdf

zał. nr 5.8 Gmina uzgodnienie Łozina ZUK.pdf

zał. nr 5.9 ZUK Gmina uzgodnienia PZT.pdf

zał. nr 5.10 Starostwo Powiatowe zgoda SW Łozina.pdf

zał. nr 5.11 PSE uzgodnienie Łozina SW.pdf

zał. nr 5.12 ZUDP ZUK SW Łozina.pdf

zał. nr 5.13 ZUDP uzgodnienie Łozina ZUK PZT1.pdf

zał. nr 5.14 ZUDP uzgodnienie Łozina ZUK PZT2.pdf

zał. nr 5.15 Konserwator Łozina SW.pdf