Budowa odcinka sieci wodociągowej ø 160 PEHD oraz ø 160 PEHD RC Kiełczów-Mirków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na budowę odcinka sieci wodociągowej ø 160 PEHD oraz ø 160 PEHD RC na dz. nr 464/2, 511, 464/1, 465 obręb Kiełczów, dz. nr 359/5, 328, 326/2 obręb Mirków, gmina Długołęka”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 13.10.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 13.10.2020 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięciepdf

Protokół z otwarcia ofert 13.10.2020 r.pdf

SPROSTOWANIE.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 07.10.2020.pdf

SIWZ 05.10.2020 r.pdf

Zał. nr 1 – poprawiony formularz oferty.pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

Zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

Zał. nr 4 – Mapa poglądowa.pdf

Zał. nr 5.1 – PZT.pdf

Zał. nr 5.2 – PZT.pdf

Zał. nr 5.3 – PZT.pdf

Zał. nr 5.4 – PZT.pdf

Zał. nr 5.5 – PZT.pdf

Zał. nr 5.6 – PZT.pdf

Zał. nr 6.1 Profil podłużny sieci.pdf

Zał. nr 6.2 Profil podłużny sieci.pdf

Zał. nr 6.3 Profil podłużny sieci.pdf

Zał. nr 6.4 Profil podłużny sieci.pdf

Zał. nr 6.5 Profil podłużny sieci.pdf

Zał. nr 6.6 Profil podłużny sieci.pdf

Zał. nr 7 – schemat węzłów.pdf

Uzgodnienia:

Drogi Powiatowe Decyzja.pdf

Drogi Powiatowe uzgodnienie projektu.pdf

Drogi Powiatowe Zgoda na przejscie pod rowem.pdf

Gaz system uzgodnienie SW Mirków Kiełczów.pdf

Gmina Długołęka zgoda na lokalizację SW Mirków Kiełczów.pdf

Konserwator Mirków Kiełczów.pdf

Zaświadczenie zgłoszenie budowy sieci.pdf

ZUK uzgodnienie SW Mirków Kiełczów.pdf

ZUK zmiana uzgodnienia SW Mirków Kiełczów.pdf