Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 315 PEHD RC

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Budowa odcinka sieci wodociągowej ø315 PEHD RC metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych na dz. 223/36, obręb Śliwice, gmina Długołęka”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 09.07.2019 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 09.07.2019 r. godz. 930.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ.pdf

zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

zał. nr 3 – wzór referencji.pdf

PZT.pdf