Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  budowę i przebudowę Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Łosice gm. Długołęka.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 25.01.2019r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 25.01.2019r.  godz. 1010.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie SUW Łosice.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie 3-4 i odpowiedź 3-4.pdf
Pytanie 5 i odpowiedź 5.pdf
Pytanie i odpowiedź1 z 14-01-2019.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 5.doc
Załącznik nr 6.doc
Załącznik nr 8 przedmiar robót Budowa i przebud.pdf
Załącznik nr 9 – specyfikacje techniczne wykonan.pdf
Zalacznik nr 1.pdf
Zalacznik nr 2.pdf
Zalacznik nr 3.pdf
Zalacznik nr 4.pdf
Zalacznik nr 5.pdf
Zalacznik nr 6.pdf
Zalacznik nr 7.pdf