Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie w roku 2018/2019 analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych, organoleptycznych oraz substancji promieniotwórczych wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2018r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 06.02.2018r. godz. 1010
Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.
Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Załącznik 1-wzór oferty.pdf
Załącznik 2-wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf