Akty prawne

Akty prawne

Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 r

Decyzja Dyrektora RZGW z dnia 28.03.2022 r

Wniosek dotyczący nowej taryfy został zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą
we Wrocławiu decyzją z dnia 28.03.2022 r., nr Decyzji WR.RZT.70.240.2021

Pobierz załączniki: Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf

Uchwały Rady Gminy z dn. 30.05.2018 oraz Decyzja Dyrektora RZGW z dn. 17.05.2018

Uchwały Rady Gminy z dn. 30.05.2018 oraz Decyzja Dyrektora RZGW z dn. 17.05.2018

– Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.13.2018.AR z dnia 17 maja 2018 r ogłoszona w dniu 05 czerwca 2018 r.
– Uchwały Rady Gminy w sprawie dopłat nr XXXVI/446/18 oraz XXXVI/447/18 z dnia 30 maja 2018 r.

Pobierz załączniki:
Decyzja WR.RET.070.13.2018.AR.pdf
Uchwała nr XXXVI_446_18.pdf
Uchwała nr XXXVI_447_18.pdf

Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016

Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016

Uchwała Nr XXIII/287/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXIII/288/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie dopłaty do cen 1m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Długołęka.

Uchwała Nr XXIII/289/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie dopłaty do cen 1m3 dostarczonej wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Długołęka.

Pobierz załączniki:
Przedłużenie terminu obowiązujących taryf.pdf
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016-woda i ście.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016

Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016

Uchwała Nr XIII/159/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 14.01.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016-woda i ście.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 12.01.2015

Uchwała Rady Gminy z dnia 12.01.2015

Uchwała Nr III/32/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 12.01.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dn. 12.01.2015-woda i ściek.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013

Uchwała Nr XXVIII/429/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.12.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013-woda i ście.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012

Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012

Uchwała Nr XX/313/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 21.12.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012-woda i ście.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011

Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011

Uchwała Nr XIII/220/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 29.12.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011-woda i ście.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010

Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010

Uchwała Nr II/24/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009

Uchwała Nr XXXII/372/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.12.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008

Uchwała Nr XXIII/265/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.12.2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 21.11.2008 odpady

Uchwała Rady Gminy z dnia 21.11.2008 odpady

Uchwała nr XXII/247/08 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 21.11.2008 w sprawie sposobu ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bielawa.

Pobierz załączniki:
Uchwała nr XXII/247/08 opłaty za odpadów.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007

Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007

Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006

Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006

Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pobierz załączniki:
uchwała z 20.10.2006.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004

Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004

Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004.pdf

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003

Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody

Ustawa z dnia 07.06.2001

Ustawa z dnia 07.06.2001

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Pobierz załączniki:
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.pdf