Adaptacja strych na lokal mieszkalny Stępin 75 55-095 Stępin

Data i godzina opublikowania: 20-07-2023 13:47

Data i godzina ostatniej edycji:  01-08-2023 09:19

Termin składania ofert do 27-07-2023 10:00

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 31-07-2023

Data przeniesienia do archiwum: 02-08-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Adaptacja strych na lokal mieszkalny Stępin 75 55-095 Stępin”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 27.07.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.07.2023 r. godz. 10.30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania adaptacja poddasza stępin 75 (opublikowano 01-08-2023).pdf

Zaproszenie do składania ofert adaptacja strychu Stępin 75 (opublikowano 20-07-2023).pdf

Formularz ofertowy adaptacja strychu Stępin 75 (opublikowano 20-07-2023).pdf

Wzór umowy adaptacja strychu Stępin 75 (opublikowano 20-07-2023).pdf

Decyzja 186 2023 (opublikowano 20-07-2023).pdf

Postanowienie 301 2023 (opublikowano 20-07-2023).pdf

Postanowienie 774 2023 (opublikowano 20-07-2023).pdf

Dokumentacja (opublikowano 20-07-2023).zip