home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice

Data opublikowania: 2018-09-07 16:45          Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02 12:22

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczonego oraz odcinka sieci grawitacyjnej na dz. Nr 245, 245/1. 360/33 obręb Domaszczyn 93/135, 93/136, 93/137, 194 obręb Pruszowice, gmina Długołęka.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

 

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 0800

Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. godz. 0830

 

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
1. PROJEKT BUDOWLANY.pdf
2. STWOIRB.pdf
3. INFORMACJA BIOZ.pdf
4. PRZEDMIAR ROBT.pdf
Ogłoszenie.pdf
PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI.pdf
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTPCZEGO.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2-Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3-Wzór zestawienia referencji.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty