home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK

Data opublikowania: 2018-04-25 13:40          Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-07 14:33

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Wilczycka 14

55-093 Kiełczów

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont parkingu przed budynkiem ZUK Sp. z o. o. wraz z ogrodzeniem frontowym i przebudową infrastruktury podziemnej.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2018 r;

Termin składania ofert: 07.05.2018 r. godz. 9.00

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie merytorycznym:

Patrycja Kaspryszyn, Tel. 603 38 58 56

 

Załączniki:

- zaproszenie do składania ofert

- wzór umowy

- wzór oferty

- załącznik graficzny z oznaczeniem obszaru opracowania

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
obszar.pdf
oferta.pdf
umowa.pdf
Unieważnienie.pdf
zaproszenie.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty