home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Dostawa Minikoparki gąsienicowej

Data opublikowania: 2018-03-19 08:00          Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11 14:10

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę Minikoparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie repliki zegarków poniżej lub w siedzibie Spółki.

 

Termin składania ofert: 27.03.2018r., godz.0900.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 27.03.2018 r. godz. 0900 na dzień 03.04.2018 godz. 0900.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
Pytania1-3 i odpowiedzi z dn 23-03-2018.pdf
Pytania1-8 i odpowiedzi z dn 20-03-2018.pdf
Pytanie1 i odpowiedź z dn 22-03-2018.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-wzór umowy.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty