home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1

Data opublikowania: 2018-01-23 11:40          Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-19 12:10

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na budowę sieci wodociągowej PVC/PEHD 225 mm o długości  2850 m w miejscowości Siedlec - Bukowina, gmina Długołęka (zadanie 1 - etap A oraz etap B).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

 

Termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 800.

Termin otwarcia ofert: 30.01.2018 r. godz. 830.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-zmiana.pdf
mapa poglądowa Siedlec - Bukowina.pdf
otwarcie ofert Siedlec - Bukowina.pdf
Pismo o modyfikacji formularza oferty.pdf
Pismo o zmianach w umowie.pdf
Pytania i odpowiedzi-24-01-2018.pdf
Pytania i odpowiedzi1-6.pdf
SIWZ Siedlec - Bukowina.pdf
Unieważnienie Siedlec - Bukowina 16.02.2018.pdf
Wykaz uzgodnień - ZAD 1 i ZAD2.pdf
Wzór umowy poprawiony.pdf
Zal. 1 - formularz oferty.pdf
Zal. 2 - wzór umowy.pdf
Zal. 3 - wzór referencji.pdf
ZMIANA TRASY.ziphome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty