home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Budowa sieci wodoc. Bukowina-Bąków zad2

Data opublikowania: 2017-12-21 11:30          Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-19 13:10

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na budowę sieci wodociągowej PEHD 225 mm w miejscowości Bukowina - Bąków, gmina Długołęka (zadanie 2)

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

 

Termin składania ofert: 04.01.2018 r. godz. 800.

Termin otwarcia ofert: 04.01.2018 r. godz. 820.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
mapa poglądowa Bukowina - Bąków.pdf
otwarcie ofert - Bukowina - Bąków.pdf
Unieważnienie Bukowina - Bąków.pdf
Wykaz uzgodnień - ZAD 1 i ZAD 2.pdf
ZAD 2 - 1. Zaproszenie.pdf
ZAD 2 - 2. SIWZ.pdf
ZAD 2 - 3. Formularz oferty - załącznik 1.pdf
ZAD 2 - 4. Wzór UMOWY - załącznik 2.pdf
ZAD 2 - 5. Wzór referencji - załącznik 3.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty