home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Modernizacja 2 studni SUW Borowa

Data opublikowania: 2017-04-28 14:55          Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-10 13:55

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na roboty budowlane:

 

Modernizacja/przebudowa dwóch studni przy Stacji Uzdatniania Wody w Borowej polegająca na wymianie obudów studni, wymianie armatury pompowej i pomp głębinowych, wymianie/przebudowie kabli zasilająco-sterowniczych, przebudowie ogrodzenia studni nr 1, wymianie ogrodzenia studni nr 2,  wymianie szafy sterowniczej wraz z monitoringiem i przesyłem danych do istniejącej wizualizacji SCADA, oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy.

 

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

 

Termin składania ofert: 05.05.2017r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 05.05.2017r. godz. 910.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowanie.pdf
ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
SIWZ.pdf
załącznik do umowy.pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf
załącznik nr 3.pdf
załącznik nr 4.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty