home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Opracowanie Studium Wykonalności

Data opublikowania: 2017-03-17 12:33          Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-22 13:57

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
tel. (71 398-80-36), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla zadania inwestycyjnego „Uruchomienie e-usług publicznych wraz z budową systemu informacji przestrzennej (GIS) dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie."

Dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Unieważnienie.pdf
Załącznik nr1-wzór formularza oferty.pdf
Załącznik nr1-wzór formularza oferty.doc
Załącznik nr2-wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty