home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Sporządzenie operatu szacunkowego_

Data opublikowania: 2017-02-21 10:55          Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-27 14:55

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Pruszowicach, dz. 194, 206 obręb Pruszowice, wraz z rurociągiem odpływowym w/w oczyszczalni, będącym częścią składową nieruchomości gruntowej, dz. 93/2, 168/1, 902 obręb Pruszowice."

Zaproszenie do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 16.03.2017r. do godz. 13:00.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postpowanie jest zakoczone, dodatkowe informacje w zaczniku poniej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Treść zaproszenia.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty