home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt
Dojazd
Książka adresowa

Kontakt
Książka adresowa

Wykaz przydatnych adresów mailowych i numerów telefonicznych naszej firmy.

Prezes Zarządu

Erwin Jacek Bolibrzuch


Biuro Obsługi Klienta

Kierownik Biura Obsługi Klienta
Zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

 

 

 

 

Aneta Śliwa

 

Karolina Ochendzan

Zofia Chorzępa

Daria Skolasińska-Oprzędek

 

 

71 398 80 36 wew. 126

 

71 398 80 36 wew. 126

71 398 80 36 wew.101 lub 2

71 398 80 36 wew.101 lub 2

Dział Wodociągów

Kierownik Wodociągów 

Inspektor ds. eksploatacji

Inspektor ds. eksploatacji

 

Danuta Prokopowicz

Jerzy Kupczyk

Anna Strzykała

 

71 398 80 36 wew. 120

71 398 80 36 wew. 120

71 398 80 36 wew. 102

Z-ca Kierownika Wodociągów               inwestycje, remonty, awarie, odbiory sieci wodociągowych

 

Inspektor ds. eksploatacji

 

Marcin Stadnik

 

Izabela Igras-Jabłońska

 

kom. 785 018 051

 

71 398 80 36 wew. 102

Dział techniczny

Wydawanie warunków technicznych            wod-kan, uzgadnianie dokumentacji projektowych

Anna Kołodyńska

Anna Berezowska

71 398 80 36 wew. 131 lub 3

71 398 80 36 wew. 123 lub 4

Odbiór sieci i przyłączy wodociągowych

 

Tomasz Podsiadło

 

71 398 80 36 wew. 103

kom. 693 074 342

Dział Kanalizacji

Kierownik Pionu Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków inwestycje, remonty, awarie

 

Wojciech Czarny

 

71 398 80 36 wew. 129

Oczyszczalnia Ścieków w Mirkowie

Stanisław Żygadło

Piotr Urbaniak

kom. 607 064 372

kom. 530 263 169

Dział techniczny

Odbiór przyłączy kanalizacyjnych

Magdalena Szczuplak

Dominik Czekajło

71 398 80 36 wew. 133

Księgowość

Główny Księgowy

Księgowy

Księgowy

Kadry

 

Barbara Błaszczyk

Renata Łabowska

Justyna Trawińska

Dobrosława Gralińska

 

71 398 80 36 wew. 146

71 398 80 36 wew. 146

71 398 80 36 wew. 135

71 398 80 36 wew. 135

Windykacja Należności

Marcin Węgrzyn
71 398 80 36 wew. 119 lub 5

Fakturowanie

Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków

 

Hassan Hamoud

 

71 398 80 36 wew. 119 lub 5

Administracja

Zarządzanie nieruchomościami               remonty, inwestycje

 

Patrycja Kaspryszyn

 

71 398 80 36 wew. 132

Magazyn, zaopatrzenie

Mirosław Okoń
71 398 80 36 wew. 132

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Bielawa

godziny otwarcia:
sobota 9.00 - 15.00

Władysław Kozłowski kom. 530 341 200

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


iod@zuk-kielczow.pl tel. 22 350 0140

 
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty