home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Warunki techniczne
Uzgodnienie dokumentacji technicznej
Zezwolenie na wpięcie do sieci wod-kan
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
Wniosek o zawarcie umowy
Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków
Wniosek o zmianę danych korespondencyjnych
Wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza
Model wyceny-obliczanie wartości sieci
Zasady odpłatnego przekazania sieci
Zasady odpłatnego przekazania sieci Zarz. 4/2012
Regulamin udzielania zamówień
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016
Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016
Uchwała Rady Gminy z dnia 12.01.2015
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007
Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.11.2008 odpady
Regulamin dost. wody i odprowadzania ścieków
Ustawa z dnia 07.06.2001
Galeria
Kontakt

Do pobrania
Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO* LUB/I KANALIZACYJNEGO*

 

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ* LUB/I KANALIZACYJNEJ*

Należy pamiętać o dołączeniu planu sytuacyjnego terenu projektowanego przyłącza wodociągowego

Pobierz załączniki:
2A-WNIOSEK O UZGOD. DOK. TECHN. SIECI.pdf
2B-WNIOSEK O UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2C-WNIOSEK O ZMIANĘ UZGOD.DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2D-AKTUALIZACJA UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2E-WNIOSEK W ZAKRESIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty