home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, z dniem 28.02.2018 r. zaprzestaje świadczenia usług asenizacyjnych. Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Długołęka dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka.

Dotychczasowym Klientom Zakładu dziękujemy za wieloletnią współpracę.

Pobierz załączniki:
2018.02.19 Podmioty wywożące nieczystości ciek.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty