home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Struktura organizacyjna

Ogólna struktura organizacyjna Spółki obejmuje:

  1. Zarząd Spółki
  2. Komórki funkcjonalne
  3. Stanowiska pracy
W szczegółowej strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnia się jeden pion podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu obejmujący następujące komórki organizacyjne:
  • Dział sieci wodociągowych.
  • Dział sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
  • Dział lokali, składowiska i administracji.
  • Dział finansowy
  • Dział Kadr i organizacji Spółki.

Pobierz załączniki:
schemat organizacyjny.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty