home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Organy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników
100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada Gmina Długołęka reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez:

Rada Nadzorcza:

  • Magda Nikonor             - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Kiełb                    - Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej
  • Elżbieta Dajewska       - Członek
  • Magdalena Szczuplak  - Członek
  • Hassan Hamoud          - Członek

Zarząd:

  • Erwin Jacek Bolibrzuch - Prezes Zarządu

 
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty