home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Gospodarka odpadami

Od lipca 2001 roku Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie jest administratorem Składowiska Odpadów Komunalnych w Bielawie, które jest elementem systemu gospodarki odpadami dla gminy Długołęka. Obecnie na eksploatowanym składowisku gromadzone są odpady w sposób zorganizowany, uwzględniając wymogi sanitarno-higieniczne i estetyczne. Odbiór odpadów z terenu Gminy Długołęka prowadzony jest przez firmy prywatne, które następnie przywożą odebrane odpady na składowisko w Bielawie.

Na terenie składowiska znajduje się infrastruktura techniczna niezbędna na tego typu obiektach (waga, brodzik dezynfekcyjny) oraz infrastruktura socjalno-magazynowa (kontener socjalno-administracyjny, magazyn, garaż dla sprzętu składowiskowego). Powierzchnia eksploatowanej kwatery (w obrębie skarp zewn.) wynosi 11304m2.

Na przedmiotowym składowisku gromadzone są odpady pochodzenia komunalnego.

Pobierz załączniki:
Wykaz podmiotów, odpady.pdf
 home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty