home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

Jest to główny filar działalności Spółki. Na terenie Gminy Długołęka jest eksploatowanych 7 gminnych grupowych wodociągów i 1 system wodociągowy, do którego dostarczana jest woda z innego źródła. Obsługujemy blisko 6.150 przyłączy. Wodę dostarczamy do indywidualnych gospodarstw domowych, podmiotom gospodarczym i do budynków użyteczności publicznej.

Naszymi kontrahentami są mieszkańcy gminy Długołęka.

Jakość produkowanej i dostarczanej wody odbiorcom jest w sposób ciągły monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

Wyniki badań dowodzą, że woda płynąca w naszej sieci odpowiada wszelkim wymogom norm międzynarodowych w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

       home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty